HELPING CUSTOMERS WORLD WIDE SINCE 1952

Środowisko

ALCO-MOT monitoruje i dokonuje systematycznych pomiarów parametrów środowiskowych, poszerza swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska i dzieli się nią z całą swoją załogą, aby wiedza ta rozpowszechniała się po społeczeństwie lokalnym.

Wszystkie podejmowane działania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

ALCO-MOT sp. z o.o., dla jeszcze lepszej ochrony zapobiegającej powstawaniu zagrożeń dla środowiska spowodowanych przerobem ołowiu na części do akumulatorów, jest członkiem założonego w 1996 roku Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce.

www.spiab.pl

Stowarzyszenie to tworzą: CENTRA, ZAP Sznajder Batterien, Jenox, Autopart, Midac, Five Star, Bosh, Varta, Akuma.

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy przede wszystkim ochrona praw producentów i importerów oraz w dużej mierze promowanie ekologicznych zasad użytkowania akumulatorów i ochrony środowiska przed zagrożeniami z nich wynikającymi. Stowarzyszenie stara się także kształtować świadomość społeczeństwa na temat potrzeby recyklingu akumulatorów i baterii.

Nasz Zakład, ze względu na położenie w centrum miasta oraz na zakres prowadzonej działalności, kładzie bardzo duży nacisk na dbałość o środowisko. Dbamy o to, aby:

01. Stosować technologie energooszczędne,

02. Optymalnie wykorzystywać surowce i zasoby naturalne,

03. Ciągle minimalizować ilości wytwarzanych odpadów,

04. Podnosić bezpieczeństwo magazynowania odpadów i materiałów niebezpiecznych,

05. Dążyć do minimalizacji emisji zanieczyszczeń.