HELPING CUSTOMERS WORLD WIDE SINCE 1952

Jakość

Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT sp. z o.o. stosuje w swojej praktyce System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 co zostało potwierdzone certyfikatem nadanym przez jednostkę TUV SUD.

Najważniejszymi dla nas aspektami zapewnienia jakości są:

  • produkowanie wyrobów zgodnych z uzgodnionymi wymaganiami klienta,
  • dostarczanie wyrobów w terminie uzgodnionym z klientem,
  • wdrażanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu poprawę jakości pracy,
  • likwidowanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa,
  • stosowanie narzędzi projakościowych mających na celu skuteczne rozwiązywanie problemów jakościowych występujących w procesach,
  • dbałość o wzajemnie korzystne relacje z dostawcami,
  • wdrażanie narzędzi i metod lean manufacturing,
  • doskonalenie kompetencji pracowników.